Dalarnas Nämndemannaförening

Medlemskap

Medlem i Dalarnas Nämndemannaförening blir du enklast genom att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till kassör Michael Stenholts email hidden; JavaScript is required

Medlemsavgiften är 200 kr per år och betalas till föreningens bg 532-2771 . Glöm inte att fylla i namnet vid inbetalning.

Medlemskap i nämndemannaförening ger ett bättre försäkringsskydd.

I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem i vår förening!

Endast för administratörer