Dalarnas Nämndemannaförening

Dalarnas nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Sören Bjurström

soren.bjurstrom@gmail.com
070-6454876
  • Sekreterare

Annika Sim Eriksson

vasterdalaonwest@telia.com
070-5374921
  • Kassör

Michael Stenhols

michael.stenhols@telia.com
070-6814737
  • Ledamöter

Rolf Karlsson

k.rolf@outlook.com
072-7250088
  • Ledamöter

Inge Tomth

inge.tomth@telia.com
070-3975442
  • Ledamöter

Aino Eurenius

aino.marita.eurenius@gmail.com
070-3792822
  • Suppleant

Barbro Aastrup

barbro.aastrup@bahnhof.se
070-6671177

Revisorer

  • Ersättare

Gösta Lindkvist

gosta@prored.se
  • Ordinarie Revisor

Birgitta Dahlkvist

birgittadahlkvist@hotmail.com
070-6594677

Endast för administratörer