Dalarnas Nämndemannaförening

Arkiv

Arkiv

Dalarnas nämndemannaförenings studieresa till Stockholm 2012-04-19-20

Under två dagar i april genomförde medlemmar i föreningen en studieresa till Stockholm där studiebesök gjordes på Sollentunahäktet, Rättspsykiatriska rättskliniken och Svea Hovrätt. Vid studiebesöket …

Endast för administratörer